REKUPERACJA

Rekuperacja (łac. recuperatio - odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła. W przypadku wentylacji służy do tego rekuperator. Działanie rekuperatora polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego. W przypadku wentylacji rekuperator jest urządzeniem ogrzewającym powietrze nawiewane do budynku za pomocą ciepłego powietrza, które jest równocześnie wywiewane z budynku (bez mieszania się). Cały proces przebiega praktycznie bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii.

 


Jak działa rekuperacja?

Zużyte powietrze wywiewane z pomieszczeń (pokojów, kuchni, łazienki) ogrzewa świeże powietrze nawiewane do nich z zewnątrz. Urządzenie w którym następuje wymiana ciepła między strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego nazywa się rekuperator. Wymiana ciepła następuje bez mieszania się powietrza zużytego i świeżego.

 

Skuteczna wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą obecność w domu świeżego powietrza bez konieczności aktywnego przewietrzania. Przebywając w domu ten komfort rzeczywiście da się odczuć, odczuje go również nasza kieszeń, gdyż rekuperacja to nie tylko świeże powietrze, ale również znaczna redukcja kosztów ogrzewania. Najnowocześniejsze systemy rekuperacji nie wymagają stosowania grzałek, zaś ruch powietrza wywoływany jest przez energooszczędne wentylatory na prąd stały. Urządzenie można zamontować w garażu, garderobie, na poddaszu użytkowym lub poddaszu izolowanym nieużytkowym lub w innym pomieszczeniu technicznym. System wentylacji mechanicznej oparty na rekuperatorze zastępuje kominy wentylacji grawitacyjnej.


Pamiętaj : system rekuperacji zwiększa wartość Twojego domu dzięki polepszeniu jego parametrów w certyfikacie energetycznym !

System wentylacji mechanicznej zapewnia:
- wysoki komfort klimatyczny: idealną, jednakową w każdym pomieszczeniu temperaturę
- szybkie usunięcie nadmiaru wilgoci i dwutlenku węgla oraz nieprzyjemnych zapachów
- zabezpieczenie ścian przed zagrzybieniem

- oszczędności na ogrzewaniu


Rekuperator

Rekuperator to urządzenie będące sercem całego systemu wentylacji mechanicznej. Jego rolą jest nadmuch świeżego powietrza (za pomocą wentylatorów) do budynku oraz wyciąg zużytego powietrza na zewnątrz, a także, co jest bardzo ważne, pozwala na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i ogrzanie nim powietrza nawiewanego (dzięki wymiennikowi ciepła). Współczesne rekuperatory pozwalają na odzysk od 70 do 95% ciepła.

Warto wiedzieć:
- w rekuperatorze nie zachodzi mieszanie powietrza nawiewanego z wywiewanym - odzyskiwane jest jedynie ciepło
- centrale wentylacyjne (rekuperatory) wyposażone są w filtry oczyszczające powietrze (również z pyłków kwiatowych)

- na rynku instnieje wiele typów rekuperatorów z różnymi wymiennikami (krzyżowymi, przeciwprądowymi, rotacyjnymi, itp.)
 
ich dobór zależy od  konkretnych potrzeb i rodzaju domu

Zobacz naszą ofertę - kliknij tutaj

powrót

NetSoftware Rekuperacja
Energaja.pl - korespondencja: 01-170 Warszawa | ul. Włościańska 15 lok.19 siedziba 05-270 Marki | Piłsudskiego 50 | tel. 22 771 28 92
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone