GWC Geoglik

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła zapewnia dopływ do budynku świeżego powietrza o stabilnych parametrach w ciągłu całego roku. W okresie zimowym powietrze jest wstępnie ogrzane, w okresie letnim natomiast GGWC schładza powietrze.


Optymalna ochrona antyzamrożeniowa rekuperatora w trybie zimowym.

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) mają własne zabezpieczenia antyzamrożeniowe, które zabezpieczają wymiennik ciepła centrali przed szronieniem lub pokrywaniem się lodem. Zasady działania tych zabezpieczeń to podgrzewanie powietrza z zewnątrz przez elektryczną nagrzewnicę wstępną lub zmniejszanie przepływu mroźnego powietrza przez spowolnienie prędkości obrotowej wentylatora nawiewnego. Obydwa rozwiązania nie są korzystne: nagrzewnica elektryczna zużywa dużo energii elektrycznej, z kolei zmniejszenie strumienia powietrza nawiewanego powoduje zmniejszenie skuteczności działania wentylacji i z reguły skutkuje wykraplaniem się wilgoci w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. GWC Geoglik nawet w największe mrozy podgrzewa powietrze zewnętrzne do temperatury powyżej zera. Zabezpiecza w ten sposób centralę przed zamarzaniem i umożliwia przepływ powietrza w ilości koniecznej do prawidłowej wentylacji. Pobierając darmową energię z gruntu do podgrzewania powietrza, zużywa tylko do 50 W energii elektrycznej.

„Mini klimatyzacja” w trybie letnim.

Funkcja klimatyzacyjna GWC Geoglik polega na ochładzaniu powietrza przepływającego przez wymiennik lamelowy, który w zimie jest grzejnikiem, a w lecie klimatyzatorem. W zależności od pory roku, nasłonecznienia oraz głębokości, temperatura gruntu waha się wokolicach średnio 10 ºC. W zimie temperatura gruntu na głębokości ok. 1,7 metra wynosi ok. 4 ºC . W lecie z uwagi na mocne nasłonecznienie na tej głębokości temperatura gruntu wzrasta do ok. 15 ºC. Glikol, który krąży w wężownicy gruntowej ułożonej na tej głębokości pobiera „zimno”, a następnie w wymienniku lamelowym ochładza gorące powietrze zewnętrzne. Z praktyki możemy potwierdzić, że GWC Geoglik może w najgorętszym okresie dnia ochłodzić powietrze nawet o 11 ºC. Oczywiście takie rozwiązanie nie zastąpi w pełni klimatyzacji, ale przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń chroniących wnętrze domu przed nagrzewaniem się od promieni słonecznych (np. rolet zewnętrznych w oknach) uzyskujemy dzięki działaniu GWC Geoglik przyjemną, komfortową temperaturę między 22 – 24 ºC.

Sterylność i czystość systemu wentylacji.

GWC Geoglik posiada wstępny filtr, który oczyszcza powietrze z kurzu i pyłów zaraz za czerpnią. Powietrze zewnętrzne zasysane jest z czerpni ściennej, a więc miejsca, które z natury rzeczy oddalone jest od źródeł zanieczyszczeń, dymów i nieprzyjemnych zapachów. Ponadto GWC Geoglik zapewnia, że powietrze nie styka się z gruntem, a więc nie ma ryzyka rozwoju drobnoustrojów.

Prosta i łatwa obsługa urządzenia, możliwość czyszczenia nagrzewnicy.

Montaż GWC Geoglik wewnątrz domu w pomieszczeniu technicznym, garażu lub piwnicy umożliwia łatwy dostęp do urządzenia. Jego obsługa sprowadza się do okresowej kontroli i czyszczenia lub wymiany filtra powietrza, który jest w prosty sposób wysuwany z prowadnic. W odróżnieniu od innych typów gruntowych wymienników, konstrukcja GWC Geoglik zapewnia możliwość czyszczenia „elementu grzewczo-chłodniczego” – nagrzewnicy lamelowej – przy użyciu strumienia wody ze środkiem myjącym i dezynfekującym.


Niezawodne i precyzyjne sterowanie

Sterownik GWC Geoglik włącza lub wyłącza pompę obiegową glikolu w odpowiednich zakresach temperatury zewnętrznej powietrza. Pompa nie pracuje non-stop. Odpowiednie zaprogramowanie sterownika umożliwia właściwą i skuteczną pracę urządzenia z uwzględnieniem dwóch kryteriów: oszczędności zużycia energii elektrycznej oraz optymalnego wykorzystania energii odnawialnej gruntu.

Oszczędności w okresie eksploatacji.

Gruntowy wymiennik ciepła Geoglik połączony z rekuperatorem i instalacją wentylacyjną podnosi sprawność całego układu wentylacji. Małe opory stawiane strudze przepływającego powietrza nie obciążają wentylatora nawiewnego w rekuperatorze. Ponadto prawidłowa obsługa filtra w GWC Geoglik powoduje oszczędności na wymianie z reguły droższych filtrów w rekuperatorze.

Możliwość współpracy GWC Geoglik z pompą ciepła.

Pompy ciepła typu grunt-woda są konstruowane z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła poziomego lub pionowego. GWC Geoglik może być zasilany z tego samego wymiennika. W okresie letnim – kiedy pompa ciepła pracuje w ograniczonym zakresie, lub nawet jest całkowicie wyłączona – GWC Geoglik poprzez nagrzewanie glikolu podnosi temperaturę dolnego źródła ciepła dla pompy. Cały układ szybciej się regeneruje, co ma wpływ na wydajność dolnego źródła w okresie zimy.
powrót

NetSoftware Rekuperacja
Energaja.pl - korespondencja: 01-170 Warszawa | ul. Włościańska 15 lok.19 siedziba 05-270 Marki | Piłsudskiego 50 | tel. 22 771 28 92
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone